Son yıllarda ülkemizde öğrencilerin en sık sorduğu soruların başında “İngilizce nasıl öğrenilir?” sorusu gelmektedir. İngilizce başta olmak üzere yabancı dil öğrenirken tüm kapıları açan en önemli anahtar dile mümkün olduğu kadar fazla maruz kalmaktır.

Yapılan araştırmalar da göstermiştir ki anlamlı ve anlaşılabilir dil girdilerine maruz kalan öğrencilerin İngilizceyi öğrenme ve kullanmadaki başarısı oldukça yüksektir. Bu noktada Receptive Skills olarak adlandırılan Okuma ve Dinleme becerilerinin gelişmesi zamanla Konuşma ve Yazma becerilerine de katkıda bulunacaktır.

Bu nedenle sorulması gereken doğru soru “Ben neden yazıp konuşamıyorum?” değil, “Ben yeterince okuma ve dinleme yapıyor muyum?” olacaktır. Bu nedenle biz A.B.K. Amerikan Dil okulları olarak öğrencilerimize ders içerisinde ve ders haricinde bol miktarda anlamlı dil girdileri sunmaktayız. Bu kapsamda; gerek kur derslerimizi gerekse Speaking Club aktivitelerimizi ana dili İngilizce olan öğretmenler ile icra ederek öğrencilerimizin bol miktarda dil girdisine maruz kalmalarını sağlamaktayız.

Bu uygulamalar sayesinde öğrencilerimiz bol miktarda İngilizce okumakta ve dinlemekte ve aynı zamanda kendilerini rahat hissettikleri aktiviteler yardımıyla konuşma ve yazma becerilerini de geliştirmektedir. Oxford yayınları başta olmak üzere derslerde kullandığımız materyaller sayesinde öğrencilerimizin gerçek hayatla ilişkili İngilizce içeriklere ulaşmalarını sağlamaktayız. 

Yardım